Ważyński Ignacy Apolinary

Ważyński Ignacy Apolinary

Mężczyzna 1813 - 1863  (49 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Ważyński Ignacy Apolinary 
  Urodzenie 23 lip. 1813  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt urodzenia<br>Ważyński Ignacy Apolinary
  Akt urodzenia
  Ważyński Ignacy Apolinary

  Chrzest Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt chrztu<br>Ważyński Ignacy Apolinary
  Akt chrztu
  Ważyński Ignacy Apolinary

  Płeć Mężczyzna 
  M. zamieszkania 1854 - 1862 r. Płock, ul. Rynek Główny nr 19 
  Pochodzenie szlachcic wylegitymowany dziedziczny, nie posiadający majątku.  
  Różne
  Ważyński Ignacy Apolinary w słowniku 'Płocczanie znani i nieznani'
  Ważyński Ignacy Apolinary w słowniku "Płocczanie znani i nieznani"

  Ważyński Ignacy (1811 - 1863) - urzędnik. Ur. 8 VIII. S. Antoniego. Szlachcic wylegitymowany dziedziczny, nie posiadający majątku. Ukończył szkoły w Płocku w 1831. Całą karierę związał z Urzędem Municypalnym w Płocku. Pracę rozpoczął tamże, bezpośrednio po ukończeniu nauki jako aplikant. Następne jego awanse to: kancelista (11 XII 1823), p.o. sekretarza (1848), sekretarz Urzędu (XII 1848), radny (III 1860) i zarazem p.o. prezydenta Płocka. Odznaczał się niezwykłą pracowitością i serwilizmem wobec władz. W 1856 wraz z radnym Kirkowem został odznaczony jako jedyni polacy urzędnicy w mieście przez gubernatora cywilnego w Płocku medalem brązowym, wydanym na pamiątkę wojny 1863 - 1866, który noszono na wstędze Orderu św. Andrzeja. 19 II (30 III)1862 podjął starania o posadę starszego pomocnika naczelnika pow. płockiego. Zmarł 14 (26) III w Płocku, gdzie został pochowany. Dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną, Rafaliną z Kowalewskich, miał siedmioro dzieci. Drugą jego żoną od 1851 była szwagierka, siostra żony Anna-Maria, z którą miał czworo dzieci. W. jako radny, otrzymywał pensję roczną w wysokości rs. 450. Wdowa wraz z dziećmi, pobierała po mężu emeryturę w wysokości rs. 225 rocznie
  APP AMP sygn.31 UDB, k. 136 i ns.; sygn. 860.
  Nie poznamy już przyczyn, dla których Ignacy Apolinary, którego wujowie za udział w Powstaniu zostali przez Cara zesłani na Syberię, tak gorliwie wysługiwał się rosyjskiemu zaborcy. Być może były to prześladowania, groźba zsyłki za pochodzenie lub "działalność wywrotową" na szkodę zaborcy. Może liczna rodzina, której musiał zapewnić utrzymanie?.
  Zajęcie - praca 1842 r. - urzędnik urzędu municypalnego
  1843 r. - sekretarz magistratu miasta gubernialnego Płocka
  1851 r. - sekretarz magistratu pełniący obowiązki radnego 
  Zgon 26 mar. 1863  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt zgonu - USC Płock<br>Ważyński Ignacy Apolinary
  Akt zgonu - USC Płock
  Ważyński Ignacy Apolinary


  Pisownia jak w oryginale.
  Działo się w mieście Płocku dnia jedenastego Kwietnia, Tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie trzeciej po południu.- Stawili się Konstanty Mostowski Obywatel, lat czterdzieści sześć, i Henryk Lenczewski, Sekretarz Magistratu, lat trzydzieści trzy liczący, w Płocku zamieszkali, i oświadczyli że w dniu dwudziestym szóstym Marca roku bieżącego, o godzinie drugiej z północy umarł Ignacy Ważyński Radny Magistratu, w Płocku w Rynku Kanonicznym zamieszkały, lat czterdzieści dziewięć liczący, urodzony tu w Płocku, syn niegdy Antoniego i Agnieszki z Wysockich małżonków Ważyńskich.- Zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Maryę z Kowalewskich.- Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ważyńskiego.- Akt ten przeczytany stawającym, przez nich podpisany został.- Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.- Ks. Fr. Szanicz

  Podpisy:
  Konstanty Mostowski
  Henryk Lenczewski
  Pogrzeb Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID osoby I181  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 1 maj 2023 

  Ojciec Ważyński Antoni,   ur. 1770, Łoniewo, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 7 lip. 1822, Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 52 lat) 
  Matka Ważyńska Agnieszka z d. Wysocka,   ur. 1785,   d. 9 czer. 1851, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 66 lat) 
  Ślub 1 czer. 1802  Krajkowo, płoński, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID rodziny F88  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek 1 Ważyńska Rafalina z d. Kowalewska,   ur. 1822, Sulnikowo, pułtuski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 9 maj 1849, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 27 lat) 
  Ślub 8 sier. 1841  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt ślubu<br>Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska
  Akt ślubu
  Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska


  Pisownia jak w oryginale.
  Nr37
  Działo się w Mieście Płocku dnia dwudziestego siódmego Lypca ( osmego Sierpnia) Tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku; o godzinie ósmey zrana.- Wiadomo czyniemy że w przytomności świadkow: Wielmożnych Konstantego Mostowskiego obywatele w Wsi Tchorzu obwodzie i Gubernii Płockey zamięszkałego, lat dwadzieścia cztery- i Juliana Dziewanowskiego obywalela w Wsi Cekanowie obwodzie tymże zamięszkałego, lat Dwadzieścia siedm maiących._ Na dniu dzisiejszym w Kościele Parafialnym Płockiem, przed Xiędzem Hilarem Zawadzkiem Proboszczem tegoż Kościoła, zawarte zostało Religyinie Małżeństwo Między Wielmoznym Ignacem Apolinarem dwóch Jmion Ważyńskiem kawalerem Urzędnikiem Urzędu Municypalnego Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamięszkałym, urodzonym tu w płocku, z Wielmożnych Antoniego niegdy Kassyera Kassy prefektoralney, Płockiey, i Agnieszki z Wysockich Małżonków Ważyńskich, oyca iuż zmarłego Matki zaś dotąd żyiącey, i tu w Płocku zamięszkałey, lat dwadzieścia ośm maiącym.- a Wielmożną Panną Rafaliną corką Wielmożnych frańciszka Sekretarza Sekcyi Ekonomiczney Rządu Gubernialnego Płockiego, i Balbiny z Ważyńskich Małzonków Kowalewskich, oboyga dotąd żyiących i tu w płocku zamięszkałych, lat ośmnaście miesięcy dziewięć liczącą, w Wsi Sulnikowie obwodzie Pułtuskim Guberni Płockiey Parafii Gzy zrodzoną a teraz tu w płocku przy Rodzicach zostaiącą.- Małzeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach ośmnastym dwudziestym piątym Lipca i pierwszym sierpnia roku bieżącego w parafii Płockiey Rzymsko Katolickiey.- Zezwolenie tak ze strony Rodzicow Nowo zaślubioney, iako też i z strony Matki Wielmożnego Jgnacego Apolinarego Ważyńskiego, iako obecnych przy tymże akcie Małżeństwa ustnie było oświadczone.- Tamowanie Małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie nowi oświadczaią iż nie zawarli umowy przedślubney.- Akt ten stawaiącym i Swiadkom przeczytany i przez tychże został podpisany.-
  X. Hilary Zawadzki proboszcz płocki
  Ignacy Ważyński Rafalina Kowalewska
  Konstanty Mostowski świadek Julian Dziewanowski swiadek
  Dzieci 
   1. Ważyńska Karolina Leokadya Wiktorya,   ur. 5 lip. 1842, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 5 maj 1845, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 2 lat)
   2. Ważyńska Nimfa Feliksa,   ur. 10 list. 1843, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 24 list. 1843, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 0 lat)
   3. Ważyńska Maria Franciszka,   ur. 30 list. 1845, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 18 luty 1857, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 11 lat)
   4. Ważyńska vel Skarbek-Ważyńska Leokadya Walerya,   ur. 28 list. 1848, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 5 maj 1931, Suwałki, podlaskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 82 lat)
  Ostatnia modyfikacja 17 sty. 2022 
  ID rodziny F91  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek 2 Ważyńska Marianna Wiktoria vel Maria z d. Kowalewska,   ur. 19 gru. 1827, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 7 maj 1901, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 73 lat) 
  Ślub 17 list. 1851  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt ślubu<br>Ważyński Ignacy Apolinary i Marya Anna Kowalewska
  Akt ślubu
  Ważyński Ignacy Apolinary i Marya Anna Kowalewska


  Pisownia jak w oryginale.
  Działo się w mieście Płocku dnia czwartego/ szesnastego Listopada Tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie szóstej w wieczór.- Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Kazimierza Piotrowicza Professora Gimnazyum Gubernialnego w Płocku lat czterdzieści dziewięć, i Dominika Obniskiego Sekretarza Urzędu Lekarskiego Gubernii Płockiej i Augustowskiej, lat trzydzieści sześć mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych.- Na dniu dzisiejszym w Kościele parafialnym Płockim przed Księdzem Frańciszkiem Szanicz Kanonikiem Proboszczem tegoż Kościoła zawarte zostało Religijne małżeństwo pomiędzy Ignacym Ważyńskim wdowcem Sekretarzem Magistratu, pełniącym obowiązki Radnego Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamieszkałym urodzonym tu w Płocku z niegdy Antoniego Ważyńskiego Kassyera Prefektury Płockiej, i Agnieszki z Wysockich, małżonków- lat trzydzieści siedm mającym-, a panną Maryą córką Franciszka Kowalewskiego, byłego Naczelnika Sekcyi Ekonomicznej Rządu Gubernialnego Płockiego, już zmarłego i Balbiny z Ważyńskich, dotąd żyjącej i tu w Płocku zamieszkałej, prawych małżonków, lat dwadzieścia trzy liczącą, tu w Płocku zrodzoną i przy matce zostającą-/: pomiędzy osobami powyżej wymienionemi to jest Ignacym Ważyńskim i Maryą Kowalewską zachodziła przeszkoda powinowactwa w pierwszym stopniu, lecz która przez wyjednaną w Śtej. Stolicy Apostolskiej na dniu piątym Maja roku bieżącego dyspensą: a pod dniem dwudziestym czwartym Września roku bieżącego, przez J. W. Xiędza Antoniego Fijałkowskiego Biskupa Suffragana i Officyała Jeneralnego Płockiego w Erekucyą wprowadzoną - usunięta została-:/ Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach drugim, dziewiątym i szesnastym Listopada roku bieżącego w parafii płockiej-. Jako też zezwolenie ustne obecnej aktowi małżeństwa matki nowo zaślubionej buło ozwiadczenie z strony zaś Ignacego Ważyńskiego pozwolenie Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych reskryptem z dnia 30 września/ 12 października roku bieżącego nr 39633/19532 było udzielone.- Tamowanie małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej.- Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez Nas, stawających i świadków podpisany został.
  Ks. Fr. Szanicz. Kan. Prob. Płoc...

  Podpisy:
  Ignacy Ważyński
  Maria z Kowalewskich Ważyńska
  Obiński Dominik
  Kazimierz Piotrowicz
  Dzieci 
   1. Ważyński Antoni Edmund,   ur. 16 list. 1852, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 24 luty 1890, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 37 lat)
   2. Ważyński Ignacy Tadeusz,   ur. 31 paź. 1854, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 9 wrz. 1915, Warszawa, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 60 lat)
  +3. Ważyński Stanisław Kajetan,   ur. 16 paź. 1856, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 4 mar. 1935, Suwałki, podlaskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 78 lat)
  +4. Białoskórska Balbina Julia z d. Ważyńska,   ur. 27 list. 1858, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 8 sty. 1893, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 34 lat)
  +5. Ważyński Franciszek Cyryak,   ur. 16 mar. 1860, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 4 maj 1901, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 41 lat)
  +6. Ważyński Kazimierz Telesfor,   ur. 5 sty. 1862, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 2 wrz. 1896, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 34 lat)
  Ostatnia modyfikacja 26 sty. 2022 
  ID rodziny F92  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 23 lip. 1813 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - - Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 8 sier. 1841 - Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 17 list. 1851 - Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 26 mar. 1863 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - - Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione