Ważyński Marian Ambroży

Ważyński Marian Ambroży

Mężczyzna 1821 - 1878  (56 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Ważyński Marian Ambroży 
  Urodzenie 8 gru. 1821  Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Metryka urodzenia<br>Ważyński Marian
  Metryka urodzenia
  Ważyński Marian

  Chrzest Bielsk - kościół pw. św. Jana Chrzciciela, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Płeć Mężczyzna 
  M. zamieszkania do 1843 r. - Płock, pow. płocki, woj. mazowieckie
  od 1843 do 1857r. - koszarowany
  od 1857 do 1870 r. - na stałe w Płocku, pow. płocki, woj. mazowieckie
  w 1860 r. - przebywał czasowo we wsi Borowiczki, pow. płocki, woj. mazowieckie
  w 1868 r. - przebywał czasowo we wsi Czarne, pow. lipnowski, woj, kujawsko-pomorskie
  w 1870 r. - Rumunki Witkowo (Rumunki Witkowskie, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  w 1878 r. - Płock, pow. płocki, woj. mazowieckie 
  Pochodzenie szlacheckie - szlachcic bez majątku 
  Różne
  Ważyński Marian Ambroży w Słowniku 'Płocczanie znani i nieznani'
  Ważyński Marian Ambroży w Słowniku "Płocczanie znani i nieznani"
  Ważyński Marian<p>Akta osobowe.
  Ważyński Marian

  Akta osobowe.
  Akta zaczęte w 1858 r.

  Maryan Ważyński- szlachcic bez majątku. W 1841 roku ukończył 4 klasy gimnazjalne w Płocku.
  04 czerwca 1843 r. zostaje wcielony do wojska cesarsko - rosyjskiego, do pułku Huzarów gdzie pozostaje do 28 lutego 1850 r. Z tego pułku zostaje przeprowadzony w oddzielny, linijny Orenburski Korpus 2 batalionu, gdzie służy do 29 maja 1850 r. Następnie przeprowadzony do 4 batalionu powyższego korpusy, gdzie służy do 27 marca 1852 r. W końcu przeprowadzony do tegoż samego korpusu w 5 batalion. Pozostaje tam do 25 października 1856 r.
  Za wysługę lat otrzymał dymisją 01 czerwca 1857 r. Otrzymał medal na pamiątkę wojny krymskiej.
  04 lutego 1858 r. zostaje zatrudniony w płockim magistracie na stanowisku aplikanta. Sprawuje te obowiązki do 07 listopada 1858 r. czyli do daty zwolnienia go za: cyt. "Ponieważ P. Maryan Ważyński w czasie pobytu swego w Magistracie nie spełniał gorliwie powierzonych mu obowiązków - nadto zbyt często odznaczał się nieposłuszeństwem a udzielane przestrogi nie odnosiły żadnego skutku - z tej więc przyczyny od spełnianych dotąd czynności w Biurze Magistratu uwalniając go, o tem zawiadamia personalna.
  07 listopad 1858 r."

  W roku 1862 zostaje przyjęty w pomoc policji na czas stanu wojennego i obowiązki te pełni do roku 1865. Następnie Magistrat w dniu 7 czerwca 1865 r. namianował Go młodszym dozorcą policyjnym.


  W czasie zaborów, Polacy zatrudnieni w Magistracie Miasta Płocka, zobowiązani byli do złożenia przed Prezydentem Miasta Płocka, przysięgi na wierność Carowi.

  Tekst przysięgi
  Ja niżej wymieniony: przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą jego Ewangelię, że chcę i powinienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu Wielkiemu Panu Cesarzowi Alexandrowi Mikołajewiczowi, Samowładcy Wszech Rossyi, Królowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszech- rossyjskiego, Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Alexandrowiczowi, wiernie i nieobłudnie służyć i we wszystkim być posłusznym nie szczędząc życia mego do ostatniej kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy należące prawa i prerogatywy, postanowione i w przyszłości postanowią się mające najmilejszego pojęcia mocy i możności przestrzegać i bronić, a nadto wszelką miarą starać się popierać wszystko co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we wszelkich wypadkach dotyczyć może; o uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szkodzie i stracie, skoro się o tem dowiemy, nie tylko wcześnie oznajmiać, lecz oraz wszelkiemi środkami odwracać i niedopuszczać starać się, i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, a poruczony i włożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególnej) przepisanej i od czasu do czasu w Jego Cesarskiej Miłości Imieniu przez przełożonych nademną zwierzchników, postanawianych instrukcyi, regulaminów i ukazów, należycie podług mniemania mego sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiązkowi swemu i przysiędze nie postępować , a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy; a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż.
  Na dokończenie tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż zbawiciela mego. Amen.
  Służba wojskowa 04 czerwca 1843 r. zostaje wcielony do Wojsk Carsko Rosyjskich, do pułku Huzarów
  w 1860 r. - żołnierz dynisjonowany  
  Zajęcie - praca 1858 r. - aplikant w płockim magistracie
  1862 r. - pomocnik policji na czas stanu wojennego
  1865 r. - młodszy dozorca policyjny
  1866 r. - urzędnik w płockim magistracie
  1868 r. - pisarz gminnego wójta
  1870 r. - nauczyciel szkoły podstawowej we wsi Rumunki Witkowo (Rumunki Witkowskie), pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie 
  Podpis
  Ważyński Marian Ambroży - podpis
  Ważyński Marian Ambroży - podpis
  Zgon 5 czer. 1878  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt zgonu<br>Ważyński Marian Ambroży
  Akt zgonu
  Ważyński Marian Ambroży


  Działo się w mieście Płocku dwudziestego szóstego Maja/siódmego Czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie pierwszej po południu. Zjawił się Jan Azembski sześćdziesiąt pięć lat i Szczepan Jankowski dwadzieścia pięć lat służący w szpitalu, zamieszkali w Płocku i oświadczyli, że dwudziestego czwartego Maja/piątego Czerwca tego roku o godzinie jedenastej rano zmarł Maryan Ważyński pięćdziesiąt sześć lat zamieszkały w Płocku, urodzony w Bielsku, syn zmarłych Antoniego i Agnieszki. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Teodorę urodzoną Jabłońską. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Ważyńskiego akt ten został przeczytany zgłaszającym i z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko został podpisany.
  ID osoby I178  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 11 wrz. 2022 

  Ojciec Ważyński Antoni,   ur. 1770, Łoniewo, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 7 lip. 1822, Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 52 lat) 
  Matka Ważyńska Agnieszka z d. Wysocka,   ur. 1785,   d. 9 czer. 1851, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 66 lat) 
  Ślub 1 czer. 1802  Krajkowo, płoński, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID rodziny F88  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek Ważyńska Teodozja Teodora z d. Jabłońska,   ur. 29 maj 1842, Podolszyce, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 2 sty. 1888, Płock - szpital św. Trójcy (Sióstr Miłosierdzia), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 45 lat) 
  Ślub 18 list. 1860  Imielnica - parafia św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt ślubu<br>Ważyński Marian Ambroży i Teodozja Teodora Jabłońska
  Akt ślubu
  Ważyński Marian Ambroży i Teodozja Teodora Jabłońska


  Działo się w Imielnicy dnia ośmnastego Listopada tysiąc ośmset sześdziesiątego roku o godzinie trzeciey po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Teodora Świdzińskiego młynarza w Ośnicy zamieszkałego lat czterdzieści i Antoniego Kraszubskiego, lat czterdzieści pięć liczącego cieśli w Borowiczkach zamieszkałego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Maryanem Ważyńskim żołnierzem Wojsk Carsko Rosyjskich dymisyonowanym w Borowiczkach zamieszkałym urodzonym w mieście Bielsku z niegdy Antoniego i Agnieszki z Wysockich, małżonków Ważyńskich, lat czterdzieści maiącym, a Panną Teodorą Jabłońską, córką Szymona i Anny z Fachów małżonków Jabłońskich stolarzy, urodzoną w Podolszycach przy rodzicach w Borowiczkach zamieszkałą lat ośmnaście maiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach czwartym, jedenastym i ośmnastym Listopada roku bieżącego w kościele parafialnym Imielnickim tudzież ustne zezwolenie rodziców nowozaślubionej.- Małżonkowie nowi oświadczaią iż niezawarli umowy przedślubnej. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez podpisanego Rządcę Parafii.- Po czem akt ten stawaiącym i świadkom odczytany przez Nas zawieraiącego związek małżeński i Teodora Świdzińskiego podpisany został inne osoby w Akcie wymienione oświadczyły iż pisać nieumieią.

  Podpisy:
  Marian Ważyński
  Xiądz Rafał Kolczyński kommendarz Parafii Imielnickiej utzymujący akta Stanu Cywilnego
  Dzieci 
   1. Ważyński Ignacy,   ur. 13 paź. 1861, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 28 list. 1861, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 0 lat)
  +2. Ważyński Wincenty,   ur. 28 luty 1863, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. przed 1923  (Wiek 59 lat)
  +3. Ważyński Władysław,   ur. 24 maj 1866, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
   4. Ważyński Stanisław,   ur. 20 sty. 1868, Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
  +5. Ważyński Józef Jan,   ur. 18 list. 1870, Rumunki Witkowskie, lipnowski, kujawsko-pomorskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 2 sty. 1931, Bromierz, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 60 lat)
  Ostatnia modyfikacja 11 wrz. 2022 
  ID rodziny F99  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsUrodzenie - 8 gru. 1821 - Bielsk, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsChrzest - - Bielsk - kościół pw. św. Jana Chrzciciela, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsŚlub - 18 list. 1860 - Imielnica - parafia św. Jakuba, płocki, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 5 czer. 1878 - Płock, mazowieckie, Polska Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione