Skarbek Ważyński Józef

Mężczyzna przed 1737 - 1793  (~ 56 lat)


Info o osobie    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Skarbek Ważyński Józef 
  Skarbek Ważyński Józef
  Skarbek Ważyński Józef
  Informacja w prasie, o której wspomina Czesław Jankowski w książce pt." Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Powiat Oszmiański".

  Józef Ważyński podkomorzy oszmiański, przystąpiwszy dobrowolnie lub wciągnięty do konfederacji Targowickiej, wyrzekł się w lipcu 1792 wszelkiej z nią wspólności, ale następnie wrócił znowu pod sztandary Szczęsnego Potockiego.Recesję Ważyńskiego zapisał "Korespondent Warszawski" w Nr. 34 1792 r. w następujących słowach:
  "Z Szawel, dnia 12 lipca. JP. Ważyński podkomorzy oszmiański, przejeżdżając przez tutejsze miasto, uczynił następujące oświadczenie: Roku 1792. Miesiąca Julii 9 dnia. Czynię to moje oświadczenie, iż w akcie mianowanym rekonfederacji bez wiedzy mojej będąc umieszczonym przez partyą przeciwną Sejmowi, do czego przystąpić nie chcąc, do takowego oświadczenia podpisuję się. Józef Ważyński podk. oszm.".  Urodzenie przed 1737 
  Płeć Mężczyzna 
  Funkcje Sędzia grodzki oszmiański, podkomorzy oszmiański 
  Zgon 1793 
  Notatki 
  • Zaczerpnięte z książki Czesława Jankowskiego " Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Powiat Oszmiański".

   Józef Ważyński. Pisarz grodzki oszmiański, jako poseł na sejm elekcyjny króla Stanisława Augusta, jako deputat, starosta Krewa (Za czasów Rzeczypospolitej było to starostwo niegrodowe. Obecnie Białoruś), wreszcie jako podkomorzy oszmiański; w dożywociu miał starostwo kierniowskie w wojedwództwie wileńskiem.
  ID osoby I1744  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 25 wrz. 2019 

  Ojciec Skarbek Ważyński Kazimierz Józef,   ur. data nieznana,   d. 1757 
  Matka Skarbek Ważyńska Wiktorja z d. Wialbut,   ur. data nieznana,   d. 1755 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F626  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek 1 Skarbek Ważyńska N z d. Swadkowska,   ur. 1749,   d. data nieznana 
  Ślub 1762 
  Józef Skarbek Ważyński i Swadkowska<br>Jaką rzeczy koleją małżeństwo to doszło do skutku, czytamy w 'Pamiętnikach' Matuszewicza Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego 1714-1767 r.
  Józef Skarbek Ważyński i Swadkowska
  Jaką rzeczy koleją małżeństwo to doszło do skutku, czytamy w "Pamiętnikach" Matuszewicza Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego 1714-1767 r.


  "Była w Wilnie Dąbrowska z domu Bułharynówna, która w pierwszem małżeństwie była za Swadkowskim i z nim miała dwie córki: starszej już był rok trzynasty, i jak Swadkowski, stryj tej panny, wygrał z Szemetem sprawę, tak na tę pannę najmniej posagu przychodziło na półtora kroć sto tysięcy złotych. Panienka przytem nie szpetna; wielu zatem, po wygranej sprawie, zaczęła mieć konkurentów. Ja sekretnie starałem się,aby ta panienka poszła za Judyckiego, deputata trockiego, i gdy juz Judycki i od matki i od córki otrzymał deklarację, szło tylko o to, aby wyjechawszy z Wilna i w województwo mścisławskie zajechawszy, ślub wziął Judycki. Ale domyślił sie marszałek trybunalski i biskup wileński, który najprzód wydał inhibicje, aby się nikt nie ważył dawać ślubu Judyckiemu ze Swadkowską a potem zaprosiwszy Brzostowski, pisarz litewski, do siebie Dąbrowską i córkę jej Swadkowską na obiad, na którym obiedzie i biskup wileński znajdował sie, tak i łagodnie i mocno nastąpili na Dąbrowską i na córkę jej, Swadkowską, że musiały dać deklarację Ważyńskiemu, koniuszemu oszmianskiemu, którą deklaracje skoro otrzymano, zaraz biskup wileński ogłosił, że daje indult i zaraz go podpisany dał. A tak w tymże czasie Swadkowskiej z Ważyńskim ślub dano". "Pamiętniki" wyd. 1876. III. 200.
  Dzieci 
  +1. Skarbek Ważyński Michał,   ur. data nieznana,   d. 1808
  +2. Skarbek Ważyński Józefat,   ur. data nieznana,   d. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 19 lip. 2014 
  ID rodziny F630  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek 2 Skarbek Ważyńska Eleonora z d. Karp,   ur. data nieznana,   d. data nieznana 
  Ślub data nieznana 
  Ostatnia modyfikacja 4 gru. 2015 
  ID rodziny F3983  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny