Skarbek-Ważyński Marcin

Skarbek-Ważyński Marcin

Mężczyzna 1796 - 1873  (77 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Skarbek-Ważyński Marcin 
  Urodzenie 27 paź. 1796 
  Płeć Mężczyzna 
  Funkcje Marszałek szlachty powiatu oszmiańskiego 
  M. zamieszkania 1865 r. - Ościukowszczyzna, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie (na podstawie spisu parafian pafii Taboryszki z 1865 r. - skan 119, pierwsza karta) 
  Stan posiadania W książce Czesława Jankowskiego "POWIAT OSZMIAŃSKI - MATERIAŁY DO DZIEJÓW ZIEMI I LUDZI - Wiadomości o Rodzinie Ważyńskich" czytamy:
  ...Przymnożył podkomorzy Ważyński fortuny ale też i znaczną jej część, niezależnym od niego zbiegiem okoliczności, miał w rychle utracić. Podkomorzyna Tekla Ważyńska, na szeroką żyjąc skalę, nagromadziła długów tyle, że mąż jej, dla zaspokojenia licznych kredytorów, uczuł się zniewolonym oddać część ziemskich swoich posiadłości pod taksę exdywizorską. Nastąpiła ona między 1829 - 1831 r. Murowaną Oszmianę w 1814 r. liczącą 759 dusz obojga płci, wzięli Korewowie. Władał nią marszałek trocki Ksawery Korewa,. następnie Mikołaj Korewa, który zostawił Murowaną Oszmianę w spadku synowcom swoim. Ci to właśnie Korewowie, herbu Dębno, właścicielami są dziś starodawnej Murowanej Oszmiany. Z tejże exdywizji dóbr Marcina Ważyńskiego Wialbutów odszedł do Śniadeckich i do dziś dnia w ręku ich pozostaje, Giedejki przeszły do Czernickich, których po dziś dzień są własnością; sąd exdywizorski oderwał nadto od ogólnej masy dóbr Marcina Ważyńskiego folwarki Grzymałowszczyznę, Bortkiewicze, Gołgieniszki, obie Piktusze i wieś Żurawy... 
  Obwieszczenie o terminie przekazania folwarku Piktusza w ramach spłaty kredytów zaciagniętych przez Teklę Ważyńską z d. Umiastowską
  Obwieszczenie o terminie przekazania folwarku Piktusza w ramach spłaty kredytów zaciagniętych przez Teklę Ważyńską z d. Umiastowską
  Obwieszczenie w Kuryerze Litewskim nr 94 z dnia 6 sierpnia 1830 r. (str. 11)

  Pisownia jak w oryginale.
  Obwieszczenie
  Stanisław Olechnowicz Prezydent Ziem. Ptu Rosień., Konstanty Masłowski Prezydent b. Z. Zawiley. Ignacy Bielewicz Prezydent Grodz. Rosien., Jan Czyż Pisarz Z. Wilen.
  Oznaymuiemy tym naszym urzędowym obwieszczym listem, iako wskutek Remissy Sądu Głgo Wilen. 3 sierp. 1829 r. nastałey oraz rezolucyi tegoż Sądu w roku idącym czerw. 28 postanowioney, my urzędnicy na Sąd rozbiorowy funduszow JW. Marcina Ważyńskiego b. Mar. Oszm. Przeznaczeni w komplecie prawnym do maiętności Piktuszy w Powiecie Oszm. Położoney za niedziel 4 od daty ninieyszego obwieszczenia, to iest 28 d. miesiąca tego sierpnia zjedziemy i rozbiorem ostatecznym sprawy zaymiemy się, uwiadamiamy, z ostrzeżeniem iż obwieszczenie pierwsze dnia 14 czerwca imieniem naszym podane, iako wydane na termin w dzień niedzielny przypadaiący upada, aby więc termunu z ninieyszego obwieszczenia wypadaiacego strony interessowane pilnowały się, i z należną gotowością iawiły się, do Gazety Kuryera Litgo podać postanowiliśmy.
  R. 1830 sierpnia 1 dnia, Woźny świadczę iż kopią tego obwieszczenia imieniem WW. Stanisława Olechnowicza Prez. Z. Rosień. Konstantego Masłowskiego b. Prez. Z. Zawiley., Ignacego Bielewicza Prez. G. Rosień. I Jana Czyża Pisarza Ziem. Wilen. Na instancyą kredytorow JWW. Marcinowi i Tekli Ważyńskim Mar. b. Oszm. Oczewisto w ręce w maiątku Taboryszkach podałem i o zjeździe za niedziel 4 urzędników do maiątku Piktuszy zawiadomiłem.
  Wincenty Koreywo Woźny Sądu Głgo Lit. Wilen. 2go Departam.
  Roku 1830 augusta 2 dnia. Przed aktami Ziemskiemi Powiatu Wilenskiego stawaiąc obecnie Woźny wyż wyrażony ninieyszą relacyą obwieszczą urzędownie zeznał i w protokóle rozpisał się.
  Przyiąłem Ignacy Naborowski Ziem. Wilen. Regent.

  Źródło: Kuryer Litewski nr 94 (str.11)
  Status społeczny szlachta 
  Zgon 8 list. 1873  Folwark Ościukowszczyzna, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt zgonu<br>Skarbek-Ważyński Marcin
  Akt zgonu
  Skarbek-Ważyński Marcin

  Folwark Ościukowszczyzna na starych mapach
  Folwark Ościukowszczyzna na starych mapach
  Pogrzeb 12 list. 1873  Taboryszki - kościół pw. św. Michała Archanioła, oszmiański, wileński, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • pochowany przy taboryskim kościele
  Skarbek Ważyński Marcin - nagrobek
  Skarbek Ważyński Marcin - nagrobek
  Epitafium
  "TU SPOCZYWA W BOGU I W NADZIEI SZCZĘŚLIWEGO ZMARTWYCHWSTANIA
  ŚMIERTELNA POWŁOKA
  MARCINA SKARBKA WAŻYŃSKIEGO
  B. MARSZAŁKA P. OSZMIAŃSKIEGO
  UR. R. 1796 PAZDZ. 26
  ZM. R. 1873 LISTOP. 8
  A WRÓCIŁ SIĘ PROCH DO ZIEMI
  Z KTÓREJ POWSTAŁ
  A DUSZA DO BOGA
  OD KTÓREGO POCHODZI"
  <a href='https://www.youtube.com/watch?v=08d_n48Dta8'><font color='blue'>Taboryszki. Dwór Skarbek Ważyńskich dzisiaj i dawniej</font></a>
  Taboryszki. Dwór Skarbek Ważyńskich dzisiaj i dawniej
  Odsłuchaj:<a href='https://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/122226'><font color='blue'> 
Perła Taboryszek' - historia kościółka w Taboryszkach</font></a><br>Przeczytaj:<a href='https://kurierwilenski.lt/2018/07/04/pamiatka-rodu-wazynskich-w-taboryszkach-kosciol-pw-sw-michala-archaniola/'><font color='blue'> Pamiątka rodu Ważyńskich w Taboryszkach – kościół pw. św. Michała Archanioła</font></a>
  Odsłuchaj: Perła Taboryszek" - historia kościółka w Taboryszkach
  Przeczytaj: Pamiątka rodu Ważyńskich w Taboryszkach – kościół pw. św. Michała Archanioła

  Taboryszki to niewielka wieś w malowniczej części Litwy, gdzie Polacy stanowią większość. Prawie 80 procent mieszkańców to Polacy. 10 procent stanowią Litwini, pozostała część mieszkańców to Rosjanie i Białorusini.
  Przyjechać tu warto z kilku powodów: są tu pozostałości dworów, wspaniałe krajobrazy, zanurzoną w przeszłości polskość, ślady malarki Anny Krepsztul, a przede wszystkim najstarszy na Litwie drewniany kościółek sprzed kilku stuleci. Swoją posługę kapłańską zaczynał tu błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko w 1914 roku. Kościół wybudowano w 1770 roku, był fundacją dla karmelitów podpisaną przez Michała Skarbek- Ważyńskiego. Ród Ważyńskich pamiętany jest w Taboryszkach, a w samym kościele mnóstwo jest śladów dawnych właścicieli. Kościół, choć stary, nigdy nie był badany przez historyków i archeologów. Jest w nim mnóstwo „skarbów” do opisania i opowiedzenia. I ślady karmelitów bosych.
  Opowiada o nim obecny proboszcz, ks. Waldemar Uluczkiewicz oraz mieszkańcy.
  ID osoby I1742  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 22 kwie. 2023 

  Ojciec Skarbek-Ważyński Ignacy,   ur. ok. 1760,   d. przed 1811  (Wiek ~ 50 lat) 
  Matka Toczyłowska Barbara Tekla Kunegunda z d. Łopacińska h. Lubicz,   ur. 1771,   d. 10 sty. 1830, Folwark Ościukowszczyzna, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 59 lat) 
  Ślub 19 luty 1788  Kojrany, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID rodziny F628  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek Skarbek-Ważyńska Tekla z d. Umiastowska,   ur. 1799,   d. 7 lip. 1865, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 66 lat) 
  Ślub 19 maj 1815  Taboryszki - kościół pw. św. Michała Archanioła, oszmiański, wileński, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Akt ślubu<br>Skarbek Ważyński Marcin i Tekla Umiastowska
  Akt ślubu
  Skarbek Ważyński Marcin i Tekla Umiastowska

  Odsłuchaj:<a href='https://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/122226'><font color='blue'> 
Perła Taboryszek' - historia kościółka w Taboryszkach</font></a><br>Przeczytaj:<a href='https://kurierwilenski.lt/2018/07/04/pamiatka-rodu-wazynskich-w-taboryszkach-kosciol-pw-sw-michala-archaniola/'><font color='blue'> Pamiątka rodu Ważyńskich w Taboryszkach – kościół pw. św. Michała Archanioła</font></a>
  Odsłuchaj: Perła Taboryszek" - historia kościółka w Taboryszkach
  Przeczytaj: Pamiątka rodu Ważyńskich w Taboryszkach – kościół pw. św. Michała Archanioła

  Taboryszki to niewielka wieś w malowniczej części Litwy, gdzie Polacy stanowią większość. Prawie 80 procent mieszkańców to Polacy. 10 procent stanowią Litwini, pozostała część mieszkańców to Rosjanie i Białorusini.
  Przyjechać tu warto z kilku powodów: są tu pozostałości dworów, wspaniałe krajobrazy, zanurzoną w przeszłości polskość, ślady malarki Anny Krepsztul, a przede wszystkim najstarszy na Litwie drewniany kościółek sprzed kilku stuleci. Swoją posługę kapłańską zaczynał tu błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko w 1914 roku. Kościół wybudowano w 1770 roku, był fundacją dla karmelitów podpisaną przez Michała Skarbek- Ważyńskiego. Ród Ważyńskich pamiętany jest w Taboryszkach, a w samym kościele mnóstwo jest śladów dawnych właścicieli. Kościół, choć stary, nigdy nie był badany przez historyków i archeologów. Jest w nim mnóstwo „skarbów” do opisania i opowiedzenia. I ślady karmelitów bosych.
  Opowiada o nim obecny proboszcz, ks. Waldemar Uluczkiewicz oraz mieszkańcy.
  Dzieci 
  +1. Skarbek-Ważyński Edward Józef,   ur. 6 mar. 1816, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 1 sier. 1866, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 50 lat)
  +2. Strawińska Anna Paulina z d. Skarbek-Ważyńska,   ur. 28 czer. 1817, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 13 czer. 1841, Kamienne, wołyński, Ukraina Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 23 lat)
   3. Skarbek-Ważyński Henryk Ignacy Antoni,   ur. 24 sty. 1819, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 4 mar. 1819, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 0 lat)
   4. Skarbek-Ważyński Kazimierz,   ur. czer. 1821, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 23 gru. 1826, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek ~ 5 lat)
  +5. Łopacińska Barbara Maria z d. Skarbek-Ważyńska,   ur. 11 paź. 1824, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana, Taboryszki, oszmiański, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ostatnia modyfikacja 31 lip. 2022 
  ID rodziny F629  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsŚlub - 19 maj 1815 - Taboryszki - kościół pw. św. Michała Archanioła, oszmiański, wileński, Polska (obecnie Litwa) Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 8 list. 1873 - Folwark Ościukowszczyzna, wileńsko-trocki, wileńskie, Polska (obecnie Litwa) Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - 12 list. 1873 - Taboryszki - kościół pw. św. Michała Archanioła, oszmiański, wileński, Polska (obecnie Litwa) Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione