Związek: Ważyński Ignacy Apolinary / Ważyńska Rafalina z d. Kowalewska (F91)

i 8 sier. 1841


Informacja o związku    |    Media    |    Notatki    |    Wszystko    |    PDF

 • Ważyński Ignacy ApolinaryMąż | Mężczyzna
  Ważyński Ignacy Apolinary

  Urodzenie  23 lip. 1813  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest    Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  26 mar. 1863  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb    Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ślub  8 sier. 1841  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Inny partner  Ważyńska Marianna Wiktoria vel Maria z d. Kowalewska | F92 
  Ślub  17 list. 1851  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Ważyński Antoni | F88 Arkusz rodzinny 
  Matka  Ważyńska Agnieszka z d. Wysocka | F88 Arkusz rodzinny 

  Ważyńska Rafalina z d. KowalewskaŻona | Kobieta
  Ważyńska Rafalina z d. Kowalewska

  Urodzenie  1822  Sulnikowo, pułtuski, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  9 maj 1849  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb     
  Ojciec  Kowalewski Franciszek h. Dołęga | F50 Arkusz rodzinny 
  Matka  Kowalewska Balbina z d. Ważyńska | F50 Arkusz rodzinny 

  Ważyńska Karolina Leokadya WiktoryaDziecko 1 | Kobieta
  Ważyńska Karolina Leokadya Wiktorya

  Urodzenie  5 lip. 1842  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  31 lip. 1842  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  5 maj 1845  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb    Płock - cmentarz Stary "Płockie Powązki", mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

  Ważyńska Nimfa FeliksaDziecko 2 | Kobieta
  Ważyńska Nimfa Feliksa

  Urodzenie  10 list. 1843  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  18 list. 1843  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  24 list. 1843  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb    Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

  Ważyńska Maria FranciszkaDziecko 3 | Kobieta
  Ważyńska Maria Franciszka

  Urodzenie  30 list. 1845  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  11 sty. 1846  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  18 luty 1857  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb  21 luty 1857  Płock - cmentarz Stary "Płockie Powązki", mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

  Ważyńska vel Skarbek-Ważyńska Leokadya WaleryaDziecko 4 | Kobieta
  Ważyńska vel Skarbek-Ważyńska Leokadya Walerya

  Urodzenie  28 list. 1848  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  26 gru. 1848  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  5 maj 1931  Suwałki, podlaskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb     

 • Dokumenty
  Akt ślubu<br>Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska
  Akt ślubu
  Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska


  Pisownia jak w oryginale.
  Nr37
  Działo się w Mieście Płocku dnia dwudziestego siódmego Lypca ( osmego Sierpnia) Tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku; o godzinie ósmey zrana.- Wiadomo czyniemy że w przytomności świadkow: Wielmożnych Konstantego Mostowskiego obywatele w Wsi Tchorzu obwodzie i Gubernii Płockey zamięszkałego, lat dwadzieścia cztery- i Juliana Dziewanowskiego obywalela w Wsi Cekanowie obwodzie tymże zamięszkałego, lat Dwadzieścia siedm maiących._ Na dniu dzisiejszym w Kościele Parafialnym Płockiem, przed Xiędzem Hilarem Zawadzkiem Proboszczem tegoż Kościoła, zawarte zostało Religyinie Małżeństwo Między Wielmoznym Ignacem Apolinarem dwóch Jmion Ważyńskiem kawalerem Urzędnikiem Urzędu Municypalnego Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamięszkałym, urodzonym tu w płocku, z Wielmożnych Antoniego niegdy Kassyera Kassy prefektoralney, Płockiey, i Agnieszki z Wysockich Małżonków Ważyńskich, oyca iuż zmarłego Matki zaś dotąd żyiącey, i tu w Płocku zamięszkałey, lat dwadzieścia ośm maiącym.- a Wielmożną Panną Rafaliną corką Wielmożnych frańciszka Sekretarza Sekcyi Ekonomiczney Rządu Gubernialnego Płockiego, i Balbiny z Ważyńskich Małzonków Kowalewskich, oboyga dotąd żyiących i tu w płocku zamięszkałych, lat ośmnaście miesięcy dziewięć liczącą, w Wsi Sulnikowie obwodzie Pułtuskim Guberni Płockiey Parafii Gzy zrodzoną a teraz tu w płocku przy Rodzicach zostaiącą.- Małzeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach ośmnastym dwudziestym piątym Lipca i pierwszym sierpnia roku bieżącego w parafii Płockiey Rzymsko Katolickiey.- Zezwolenie tak ze strony Rodzicow Nowo zaślubioney, iako też i z strony Matki Wielmożnego Jgnacego Apolinarego Ważyńskiego, iako obecnych przy tymże akcie Małżeństwa ustnie było oświadczone.- Tamowanie Małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie nowi oświadczaią iż nie zawarli umowy przedślubney.- Akt ten stawaiącym i Swiadkom przeczytany i przez tychże został podpisany.-
  X. Hilary Zawadzki proboszcz płocki
  Ignacy Ważyński Rafalina Kowalewska
  Konstanty Mostowski świadek Julian Dziewanowski swiadek