Związek: Ważyński Ludwik Jan / Ważyńska Irena z d. Żywicka (F857)

i 26 gru. 1928


Informacja o związku    |    Media    |    Notatki    |    Wszystko    |    PDF

 • Ważyński Ludwik JanMąż | Mężczyzna
  Ważyński Ludwik Jan

  Urodzenie  28 wrz. 1900  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  27 paź. 1900  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Ślub  26 gru. 1928  Lublin - Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, lubelskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Ważyński Franciszek Cyryak | F95 Arkusz rodzinny 
  Matka  Ważyńska Julia Stefania z d. Ubysz | F95 Arkusz rodzinny 

  Ważyńska Irena z d. ŻywickaŻona | Kobieta
  Ważyńska Irena z d. Żywicka

  Urodzenie  1910  Łucka, lubartowski, lubelskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Ojciec  Żywicki Antoni Wacław | F858 Arkusz rodzinny 
  Matka  Żywicka Marja z d. Wasilewska | F858 Arkusz rodzinny 

 • Dokumenty
  Akt ślubu<br>Ważyński Ludwik Jan i Irena Żywicka<br>
  Akt ślubu
  Ważyński Ludwik Jan i Irena Żywicka

  Pisownia oryginalna
  Działo się w Lublinie dwudziestego szóstego grudnia tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku o godzinie szesnastej. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków: Edwarda Jaskmanickiego, kuśnierza i Stanisława Tomaszewskiego, handlowca, obu pełnoletnich z Lublina, w dniu dzisiejszym pobłogosławiony został religijny związek małżeński pomiędzy: Ludwikiem – Janem Ważyńskim, kawalerem, handlowcem, lat dwadzieścia osiem liczącym, urodzonym w parafji Płock i tam przynależnym, zamieszkałym w parafji tutejszej, synem zmarłego Franciszka – Cyrjaka i żyjącej Julji – Stefanji z domu Ubysz małżonków Ważyńskich, i Ireną Żywicką, panną, gospodynią domową, lat osiemnaście liczącą, urodzoną w parafji Łuck, zamieszkałą w parafji tutejszej, córką zmarłego Antoniego – Wacława i żyjącej Marji z Wasilewskich małżonków Żywickich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie ogłoszone w kościele tutejszym w dniach: dwudziestym piątym listopada, drugim i dziewiątym grudnia roku bieżącego. Niepełnoletniej nowozaślubionej zezwoliła ustnie na zawarcie związku małżeńskiego matka jej. Religijny ten związek małżeński pobłogosławił Ksiądz Józef Mazurek. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, podpisaliśmy wraz z nimi. U. A. S. C. Ks. E. Jankowski.L Ważyński, Irena Żywicka, Marja Żywicka, Edward Jaskmanicki, S Tomaszewski
  Parafia Łuck (Łucka - wieś w wojedództwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Lubartów)