Związek: Ważyński Ignacy Tadeusz / Ważyńska Felicja Walerya z d. Malicka (F777)

i 10 sty. 1905


Informacja o związku    |    Media    |    Notatki    |    Wszystko    |    PDF

 • Ważyński Ignacy TadeuszMąż | Mężczyzna
  Ważyński Ignacy Tadeusz

  Urodzenie  31 paź. 1854  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  18 luty 1856  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Ślub  10 sty. 1905  Warszawa - kościół Wszystkich Świętych, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Inny partner  Ważyńska Róża z d. Majewska | F93 
  Ślub  18 lip. 1875  Warszawa - kościół św. Jana, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Ważyński Ignacy Apolinary | F92 Arkusz rodzinny 
  Matka  Ważyńska Marianna Wiktoria z d. Kowalewska | F92 Arkusz rodzinny 

  Żona | Kobieta
  Ważyńska Felicja Walerya z d. Malicka

  Urodzenie  10 lip. 1862  Płock, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  9 paź. 1862  Płock - kolegiata św. Bartłomieja w Płocku (płocka fara), mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Ojciec  Malicki Marian Robert | F778 Arkusz rodzinny 
  Matka  Malicka Waleryana Marianna z d. Dąbska | F778 Arkusz rodzinny 

 • Dokumenty
  Akt ślubu<br>Ważyński Ignacy Tadeusz i Felicja Walerya Malicka
  Akt ślubu
  Ważyński Ignacy Tadeusz i Felicja Walerya Malicka


  Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych dwudziestego ósmego dnia Grudnia tysiąc dziewięćset czwartego roku / dziesiątego Stycznia tysiąc dziewięćset piątego roku o siódmej godzinie wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Władysława Włoczewskiego przysięgłego mierniczego mieszkającego w mieście Płocku przy ulicy Kollegialnej pod numerem dwieście osiemdziesiątym ósmym i Ludwika Pac obywatela mieszkającego w Warszawie obuch pełnoletnich, zawarto tego dnia religijny małżeński związek między: Ignacem Ważyńskim, wdowcem po Róży urodzonej Majewska zmarłej w Warszawie w parafii Najświętszej Maryi Panny w tysiąc dziewięćsetnym trzecim roku- nauczycielem siódmej, dwuklasowej Warszawskiej miejskiej, podstawowej szkoły męskiej, pięćdziesiąt lat od urodzenia, urodzonym w gubernialnym mieście Płocku, synem zmarłych Ignacego i Maryi urodzonej Kowalewska (z Kowalewskich) małżonków Ważyńskich, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Ogrodowej pod numerem osiemset trzydziestym siódmym w parafii Najświętszej Maryi Panny- i Felicją Waleryą Malicką, panną przy rodzinie, czterdzieści dwa lata od urodzenia, urodzoną w gubernialnym mieście Płocku, córką zmarłego Mariana i żyjącej Walerii urodzonej Dębska (z Dębskich) małżonków Malickich mieszkającą w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem tysiąc pięćset czterdziestym w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w parafii Najświętszej Maryi Panny i tutejszej na dniach: dwunastym /dwudziestym piątym Grudnia, dziewiętnastym Grudnia, pierwszym / i dwudziestym szóstym Grudnia/ ósmym Stycznia tego roku. Nowo zaślubieni oświadczają że przedmałżeńskiej umowy między nimi nie zawarli. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński dano Inspektorem Warszawskich Miejskich Szkół z dwudziestego trzeciego Grudnia tego roku nr 9222. Religijny obrzęd małżeński dokonany Księdzem Piotrem Busiekiewicz, kanonikiem w obecności Księdza kanonika Matuszewskiego. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany Nami i nimi podpisany.

  Podpisy:
  Ignacy Ważyński (podpisał się cyrylicą)
  Felicja Walerya Malicka
  Władysław Włoczewski (podpisał się cyrylicą)
  Ludwik Pac
  Ks. (...)