Związek: Ciećwierz Andrzej / Ciećwierz Pelagia Agnieszka z d. Przedpełska (F6155)

i 16 list. 1887


Informacja o związku    |    Media    |    Wszystko    |    PDF

 • Mąż | Mężczyzna
  Ciećwierz Andrzej

  Urodzenie  23 list. 1856  Kosino, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  24 list. 1856  Święcieniec - parafia św. Wincentego i Anastazego, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Ślub  16 list. 1887  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Ciećwierz Jan | F6156 Arkusz rodzinny 
  Matka  Ciećwierz Wiktoria z d. Majewska | F6156 Arkusz rodzinny 

  Żona | Kobieta
  Ciećwierz Pelagia Agnieszka z d. Przedpełska

  Urodzenie  5 luty 1866  Przedpełce Kiełbasy, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest    Woźniki - kościół pw. św. Michała Archanioła, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Ojciec  Przedpełski Ignacy | F6148 Arkusz rodzinny 
  Matka  Przedpełska Aniela z d. Pomianowska | F6148 Arkusz rodzinny 

 • Dokumenty
  Akt ślubu<br>Ciećwierz Andrzej i Pelagia Przedpełska
  Akt ślubu
  Ciećwierz Andrzej i Pelagia Przedpełska


  Nr 18.
  Szulbory
  Działo się w Blichowie czwartego (szesnastego) Listopada Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o czwartej godzinie po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Szymona Ambroziak, czterdzieści trzy lata i Franciszka Wójcik, trzydzieści jeden lat od urodzenia, obu rolników, pracowników najemnych w Szylborach zamieszkałych, zawarto tego dnia religijny małżeński związek między Andrzejem Ciećwierz, kawalerem, trzydzieści jeden lat od urodzenia, synem zmarłego Jana i będącej wśród żywych Wiktorii urodzonej Majewskiej małżonków Ciećwierz, urodzonym w Kosinie a mieszkającym w Szulborach, i Pelagią Przedpełską, panną, dwadzieścia jeden lat od urodzenia, córką Ignacego i Anieli urodzonej Pomianowskiej małżonków Przedpełskich, urodzoną w Przedpełcach Kiełbasy a mieszkającą w Szulborach. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w parafialnym Blichowskim kościele na dniach, a mianowicie: jedenastym (dwudziestym trzecim) Października, osiemnastym (trzydziestym) Października i dwudziestym piątym Października (szóstym Listopada) tego roku. Nowożeńcy oświadczają, że oni przedślubnej umowy nie zawarli. Religijny obrzęd ślubny dokonany Księdzem Franciszkiem Dmochowskim Administratorem Blichowskiej Parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, Nami tylko podpisany, dlatego że (…) niepiśmienni. Administrator Blichowskiej Parafii Utrzymujący Akty Stanu Cywilnego.
  Ks. F. Dmochowski