Związek: Bonewski Piotr / Ważyńska Łucja z d. Ciołkowska (F5752)

i 29 sty. 1810


Informacja o związku    |    Media    |    Wszystko    |    PDF

 • Mąż | Mężczyzna
  Bonewski Piotr

  Urodzenie  1764   
  Chrzest  1764  Karnkowo - kościół par. pw. św. Jadwigi, lipnowski, kujawsko - pomorskie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon     
  Pogrzeb     
  Ślub  29 sty. 1810  Blichowo - kościół par. pw. św. Anny, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Bonewski Józef | F5753 Arkusz rodzinny 
  Matka  Bonewska Agata z d. N | F5753 Arkusz rodzinny 

  Żona | Kobieta
  Ważyńska Łucja z d. Ciołkowska

  Urodzenie  ok. 1755   
  Zgon  data nieznana   
  Pogrzeb     
  Inny partner  Niedroski Maciej | F54 
  Ślub  29 kwie. 1787  Zagroba - parafia pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Inny partner  Ważyński Antoni | F52 
  Ślub  1790  Zagroba - parafia pw. św. Wojciecha, płocki, mazowieckie, Polska Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Ciołkowski Wawrzyniec | F53 Arkusz rodzinny 
  Matka  Ciółkowska Katarzyna z d. Rycharska | F53 Arkusz rodzinny 

 • Dokumenty
  Akt ślubu<br>Bonewski Piotr i Łucja Ważyńska z domu Ciołkowska
  Akt ślubu
  Bonewski Piotr i Łucja Ważyńska z domu Ciołkowska


  Pisownia jak w oryginale
  Chlebowo
  Czyżewo. Roku Tysiącznego Osmsetnego Dziesiątego Dnia Dwudziestego Dziewiątego Stycznia . Przed Nami Andrzeiem Staszewskiem Proboszczem Blichowskim i Lubeckim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey i Lubeckiej w Departamencie Płockim Powiecie wyszogrodzkim Stawił się Ur Piotr Bonewski liczący Lat czterdziesci szesc iako Metryka wyięta z Xiąg Kościoła Parafialnego Karnkowskiego okazuie: Syn niegdy Jozefa i Agaty Bonewskich przez wiek swoy od uszanowania Akta czynienia Artykułem A 53 Kodexu Cywilnego uwolniony. Stawiła się także Ur Lucya z Ciołkoskich Ważynska wdowa Lat pięcdziesiąt pięc licząca iako Metryka wyieta z Xiąg Koscioła Parafialnego Wożnickiego okazuie Corka niegdy Wawrzynca i Katarzyny Ciołkowskich. Strony Stawaiące żadaią, abysmy przystąpili do obchodu ułozonego Między nimi Małżenstwa, którego zapowiedzi wyszły przed Głównymi Drzwiamu naszego Domu Gminnego to iest pierwsza Dnia czternastego Stycznia, a druga Dnia Dwudziestego pierwszego Stycznia roku bieżącego. Gdy żdne Tamowanie przeciw rzeczonemu Małżeństwu niezaszło My przeczytawszy Metryki z Których okazuie się iż formalności iakich Prawo wymaga, zachowane zostały, przychilaiąc się do namienionego ządania po przeczytaniu Stronom i Swiadkom wyżey wyrażonych Papierów. Iakoteż Działu Szostego Kodexu Napoleona w Tytule o Małżenstwie. Zapytalismy się przyszłego Małzonka, i przyszłey Małżonki czyli chcą pobrać się z Sobą? Na co gdy Każde oddzielnoe odpowiedziało iż taka Jch iest wola. Oswiadczamy w Jmięniu Prawa iż Ur Piotr Bonewski i Lucya z Ciołkowskich Ważyńska Są połączeni węzłem Małżeństwa Tego wszystkiego spisalismy Akt w Przytomnosci W Jmię Pana Adama Żorawskiego J WM Lat pięcdziesiąt ieden liczącego Dziedzica Dobr Blichowskich i Mostowskich, w Blichowie zamięszkałego i Romualda Sąchockiego Dziedzica Wsi Badurki Lat Dwadziescia osiem liczącego w Badurkach zamięszkałego. Ur Stanisława Żoromskiego w Badurkach zamięszkałego Lat Dwadziescia Dziewięc Liczącego Ur Thomasza Ostrzykowskiego Lat pięcdziesiąt liczącego w Suchardach Dziedzica zamięszkałego wszystkie w Gminie Blichowskiey zamięszkałych który Stawaiącym przeczytany i podpisany przez nas i Swiadkow Dwuch to iest W Jmię Pana Zorawskiego i Ur Romualda Sąchockiego gdyż inni Pisac nieumieią.
  Xiądz Andrzey Staszewski Proboszcz Blichowski i Lubecki Sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego
  Adam Żórawski Jako Swiadek