Łopacińska Barbara Maria z d. Skarbek-Ważyńska

Łopacińska Barbara Maria z d. Skarbek-Ważyńska

Kobieta 1824 - data nieznana

Pokolenia:      Standartowe    |    Kompaktowe    |    Tekst    |    Pokolenia    |    PDF

(Uwaga: Być może musisz przewinąć w prawo lub w dół aby wszystko zobaczyć.)

 = Nowy diagram