D±browska Małgorzata

D±browska Małgorzata

Kobieta 1857 - data nieznana

Pokolenia:      Standartowe    |    Kompaktowe    |    Tekst    |    Pokolenia    |    PDF

(Uwaga: Być może musisz przewin±ć w prawo lub w dół aby wszystko zobaczyć.)

 = Nowy diagram
D±browska Małgorzata
Kobieta 1857-data nieznana