Dokumenty


Istniejące drzewo:  

Wyniki 2,051 do 2,100 z 2,338     » Tylko miniatury

    «Przegl. «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 47» Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
2051
Gnatowska Maksyma - podpis
Gnatowska Maksyma - podpis
 
 
2052
Goszczyno Karpięce (Karpięczyno, Karpięcino) na starych mapach
Goszczyno Karpięce (Karpięczyno, Karpięcino) na starych mapach
 
 
2053
Goszczyno Kotasy (Katasy) na starych mapach (1850 rok)
Goszczyno Kotasy (Katasy) na starych mapach (1850 rok)
 
 
2054
Goszczyński Wojciech - podpis
Goszczyński Wojciech - podpis
 
 
2055
Grzeczyński Wacław - podpis
Grzeczyński Wacław - podpis
 
 
2056
Gubernia lubelska
Gubernia lubelska
Gubernia lubelska (ros.Люблинская губерния)- jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, a następnie (po upadku powstania styczniowego i faktycznej likwidacji Królestwa Polskiego oraz włączeniu jego ziem do Cesarstwa Rosyjskiego. Generał- gubernatorstwa Warszawskiego...ciąg dalszy tutaj 
 
2057
Gumowo Ptaszki już jako Gumowo Szlacheckie na starych mapach. Nazwa pochodzi od dziedzica Jana Ptaszka. <br>- <a href='http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=13277'><font color='blue'>Gumowo Ptaszki w Słowniku Historyczno - Geograficznym Ziem Polskich w Średniowieczu</font></a><br>- <a href='https://pl.wikipedia.org/wiki/Gumowo_(powiat_ciechanowski)'><font color='blue'>Historia Gumowa</font></a>
Gumowo Ptaszki już jako Gumowo Szlacheckie na starych mapach. Nazwa pochodzi od dziedzica Jana Ptaszka.
-
Gumowo Ptaszki w Słowniku Historyczno - Geograficznym Ziem Polskich w Średniowieczu
- Historia Gumowa
 
 
2058
Gutkowska Stanisława - podpis
Gutkowska Stanisława - podpis
 
 
2059
Gutowo Starzyno / Stradzyno w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich<br><br><small><a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/917'><font color='blue'>Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego</font></a></small>
Gutowo Starzyno / Stradzyno w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 
 
2060
Hefft Onufry - podpis
Hefft Onufry - podpis
 
 
2061
Informacja
Informacja
Informacja w prasie o uniewinnieniu Jana Skarbka Tłuchowskiego z oskarżeń o fałszowanie weksli. 
 
2062
Informacja na marginesie aktu chrztu Kazimierza Krawczuka
Informacja na marginesie aktu chrztu Kazimierza Krawczuka
 
 
2063
Informacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Bernaszewicza:
Informacja na marginesie aktu chrztu Stanisława Bernaszewicza:
 
 
2064
Informacja na marginesie aktu chrztu Wacława Popielarskiego
Informacja na marginesie aktu chrztu Wacława Popielarskiego
 
 
2065
Informacja o zawarciu związku małżeńskiego<br>Józef Kabas i Zofia Ważyńska
Informacja o zawarciu związku małżeńskiego
Józef Kabas i Zofia Ważyńska

 
 
2066
Informacja o zawarciu związku małżeńskiego<br>Krawczuk Helena i Edward Pietryk
Informacja o zawarciu związku małżeńskiego
Krawczuk Helena i Edward Pietryk

 
 
2067
Informacja o zawarciu związku małżeńskiego<br>Krawczuk Józef i Janina Dubicka
Informacja o zawarciu związku małżeńskiego
Krawczuk Józef i Janina Dubicka

 
 
2068
Informacja o zawarciu związku małżeńskiego<br>Szmeling Roman Ignacy i Zofia Turek
Informacja o zawarciu związku małżeńskiego
Szmeling Roman Ignacy i Zofia Turek

 
 
2069
Informacja o śmierci Edwarda Skarbka Ważyńskiego<br><small>źródło: 'Kurjer Warszawski' 1866 r.</small>
Informacja o śmierci Edwarda Skarbka Ważyńskiego
źródło: "Kurjer Warszawski" 1866 r.

 
 
2070
Informacja w dzienniku 'Polska Zachodnia', z dnia 22 lutego 1928 r.,  o mianowaniu Henryka Glogusa na zastępcę sekretarza Stowarzyszenia delegatów Kół Urzędników Skarbowych województwa śląskiego
Informacja w dzienniku "Polska Zachodnia", z dnia 22 lutego 1928 r., o mianowaniu Henryka Glogusa na zastępcę sekretarza Stowarzyszenia delegatów Kół Urzędników Skarbowych województwa śląskiego
 
 
2071
Informacja w prasie o zgonie Stanisława Strawińskiego
Informacja w prasie o zgonie Stanisława Strawińskiego

Z listu otrzymanego z Wilna, dowiadujemy się że 7 Lipca w Druzgiennikach z powszechnym żalem Krewnych, Przyiacioł i Znaiomych, zszedł z tego światu po kilkudniowej chorobie ś.p. Stanisław Strawiński Kapitan Gwardji Wojsk Rossyjs:, Kawaler Orderów. Nielitościwa śmierć wydarła go z łona najprzywiązańszej Rodziny; nie upłynął ieszcze rok, kiedy ś.p. Strawiński bawiąc w Warszawie z Matką swoią JW. z Xiążąt Światopełk Czetwertyńskich Strawińską, sprawował w Kościele OO. Kapucynów żałobne Nabożeństwo za duszę ś.p. Małżonki swojej Anny z Ważyńskich, Córki powszechnie poważanego i kochanego Marcina Ważyńskiego Marszałka Powietu Oszmiańsk:; któżby z nas wówczas obrzędowi temu tak wspaniałemu obecnych mógł pomyśleć, że ów Młodzieniec w kwiecie wieku i siły zdrowia, za rok powołany do tegoż przybytku zostanie. 
 
2072
Informacja w prasie, z roku 1935, o oszustwie dokonanym na Józefie Skarbku Ważyńskim i jego rodzinie.
Informacja w prasie, z roku 1935, o oszustwie dokonanym na Józefie Skarbku Ważyńskim i jego rodzinie.

Afera dokonana u łoża konającego.

Kurator majątku wyzyskał zaufanie i przyjaźń nieuleczalnie chorego i jego żony. - Nieuczciwy opiekun stanie przed sądem.
Wilno 12 lutego
Stanisław Rodziewicz, przyjaciel rodziny Józefa Skarbek - Ważyńskiego, zdobył zaufanie zarówno męża jak żony, i przyjaźń ich niejednokrotnie wykorzystywał dla własnej kieszeni. Popełnił on w swoim czasie drobne nadużycie, za które w 1-ej instancji skazany został na rok więzienia.
Obecnie wyszła na jaw wielka afera, która datuje się jeszcze od roku 1929. Zmarły w swoim czasie Józef Skarbek - Ważyński uznany był za życia za niezdolnego do rozumienia aktów prawnych, i nad jego majątkiem wyznaczona została opieka. Stanisław Rodziewicz został wyznaczony współopiekunem, gdyż stan zdrowia p. Skarbka - Ważyńskiego pogarszał się z każdym dniem.
Sytuację tę Rodziewicz wykorzystał. Sprowadził do łoża chorego rejenta, i został sporządzony akt, według którego Ważyński zapisał kaucję w wysokości 7.000 dolarów na swoim majątku Taboryszki. Kaucją tą miał p. Ważyński zagwarantować wydane przez siebie weksle na 62.000 złotych na rzecz Rodziewicza.
Sprawa ta wyszła na jaw, gdy Rodziewicz po śmierci Ważyńskiego, wyznaczony został opiekunem majątku spadkobierców. Na wniosek rodziny opieka została Rodziewiczowi odebrana. Sprawa znajdzie swój epilog w sądzie. 
 
2073
Jan Skarbek Tłuchowski wymieniony jako Obywatel Ziemski w Skarysławicach (obecnie pow. buski, woj. świętokrzyskie), w sporządzonym przez Niemców 'Spisie obywateli ziemskich w/g powiatów'.<br>Spis wydany w 1919 r. za czasów zaborów.
Jan Skarbek Tłuchowski wymieniony jako Obywatel Ziemski w Skarysławicach (obecnie pow. buski, woj. świętokrzyskie), w sporządzonym przez Niemców "Spisie obywateli ziemskich w/g powiatów".
Spis wydany w 1919 r. za czasów zaborów.

 
 
2074
Jan Ważyński - adnotacja o zgonie Jana przy akcie jego ślubu z Wandą Lipa
Jan Ważyński - adnotacja o zgonie Jana przy akcie jego ślubu z Wandą Lipa
 
 
2075
Janikowo Kolonia czyli <b>Szczeżewo</b> (obecnie Szczerzewo) na startych mapach
Janikowo Kolonia czyli Szczeżewo (obecnie Szczerzewo) na startych mapach
 
 
2076
Jasień (Praga Jasień) na mapach Targeo
Jasień (Praga Jasień) na mapach Targeo
 
 
2077
Jęczewo Jeziorne (Jączewo Jeziorki) na starych mapach. Nieistniejąca już wieś w pow. płockim, woj. mazowieckiem, Polska
Jęczewo Jeziorne (Jączewo Jeziorki) na starych mapach. Nieistniejąca już wieś w pow. płockim, woj. mazowieckiem, Polska
 
 
2078
Józef Skarbek Ważyński i Swadkowska<br>Jaką rzeczy koleją małżeństwo to doszło do skutku, czytamy w 'Pamiętnikach' Matuszewicza Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego 1714-1767 r.
Józef Skarbek Ważyński i Swadkowska
Jaką rzeczy koleją małżeństwo to doszło do skutku, czytamy w "Pamiętnikach" Matuszewicza Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego 1714-1767 r.


"Była w Wilnie Dąbrowska z domu Bułharynówna, która w pierwszem małżeństwie była za Swadkowskim i z nim miała dwie córki: starszej już był rok trzynasty, i jak Swadkowski, stryj tej panny, wygrał z Szemetem sprawę, tak na tę pannę najmniej posagu przychodziło na półtora kroć sto tysięcy złotych. Panienka przytem nie szpetna; wielu zatem, po wygranej sprawie, zaczęła mieć konkurentów. Ja sekretnie starałem się,aby ta panienka poszła za Judyckiego, deputata trockiego, i gdy juz Judycki i od matki i od córki otrzymał deklarację, szło tylko o to, aby wyjechawszy z Wilna i w województwo mścisławskie zajechawszy, ślub wziął Judycki. Ale domyślił sie marszałek trybunalski i biskup wileński, który najprzód wydał inhibicje, aby się nikt nie ważył dawać ślubu Judyckiemu ze Swadkowską a potem zaprosiwszy Brzostowski, pisarz litewski, do siebie Dąbrowską i córkę jej Swadkowską na obiad, na którym obiedzie i biskup wileński znajdował sie, tak i łagodnie i mocno nastąpili na Dąbrowską i na córkę jej, Swadkowską, że musiały dać deklarację Ważyńskiemu, koniuszemu oszmianskiemu, którą deklaracje skoro otrzymano, zaraz biskup wileński ogłosił, że daje indult i zaraz go podpisany dał. A tak w tymże czasie Swadkowskiej z Ważyńskim ślub dano". "Pamiętniki" wyd. 1876. III. 200.  
 
2079
Jurkiewicz Władysław i Rozalia z Ziółkowskich Mleczarska
Jurkiewicz Władysław i Rozalia z Ziółkowskich Mleczarska
Adnotacja na marginesie aktu urodzenia Władysława Jurkiewicza:
"Do aktu Nr. 141 Władysław Jurkiewicz w d. 28 stycznia 1929 r. zawarł w R.-Katolickiej parafji Tylickiej związwk małżeński z Rozalją z Ziółkowskich Mleczarską
Pisarz hipoteczny przy Sądzie Pokoju w Mławie" (podpis nieczytelny) 
 
2080
Kalinowski Eugeniusz - podpis
Kalinowski Eugeniusz - podpis
 
 
2081
Kamieńska Julianna<br>Akt przyznanie w miejsce metryki
Kamieńska Julianna
Akt przyznanie w miejsce metryki


Pisownia jak w oryginale.
Wszem wobec w ogulnosci y kazdemu w szczegulnosci komu o tym wiedziec należy wiadomo czyniemy iz Urzędowy Akt przyznania wmieysce Mętryki Urodzenia wypisuie się jak następuie
Kozarzewo 1826.- R. Dnia 20 Listopada
Działosię w Wsi Naruszewie Dnia Dwudziestego Miesiąca Listopada Tysiąc Osmset Dwudziestego Szostegu roku godziny trzeciey po Południu
Stawil się Jakub Kamieński w Wsi Kozarzewie zamięszkały lat Czterdzieści maiący. w obecnosci Jozefa Zmijewskiego Possesora Dzierzawnego lat Czterdziesci y Mikołaja Grąbczewskiego Dziedzicznego Possessora Częsci Szlacheckiey lat dwadziescia Osm maiących we Wsi Kozarzewie zamięszkałych. i okazał nam Corkę dorosłą urodzoną w Wsi Kopytowie Parafiy Radzymienskiey Dnia Dwudziestego trzeciego Miesiąca Grudnia. Tysiąc Osmset Osmego roku o godzinie pierwszey z rana z iego Małzonki Agnieszki z Gołębiewskich lat pięcdziesiąt Cztery teraz maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w Dniu Jedenastym Miesiąca Lutego. Tysiąc Osmset dziewiątego roku nadane zostało Jmię Julianna. i rodzicami iego Chrzesnemi byli. JPan Tertulian Karczewski Dziedzic Wsi Jezewa y Kopytowa y JPani Julianna z Kobylnickich Nowowieyska z Wsi z Szczytna. Akt ten Stawaiącemu y Swiadkom przeczytany przes Jozefa Zmijewskiego został podpisany gdyż Oyciec Dziecięcia y drugi Swiadek pisać nieumieią/: podobniesz wspomiony Jakub Kamieński Oyciec Julianny oswiadczył iż Mętryka Urodzenia Corki iego w Księgach Koscioła Radzymskiego nieznayduiesię zapisana z przyczyny przepomienia
Xiądz Walenty Smardzewski Proboszcz Parafiy Naruszewskiey
Jako powyzszy Akt z Ksiąg Koscioła Parafialnego Naruszewskiego wiernie wypisałem Zaswiadczam
Oryginał pisany na Papierze bez Stępla w Aktach Koscioła Naruszewskiego Swiadczę Dun w Naruszewie Dnia 20. Listopada 1826. Roku
Xiądz Walenty Smardzewski Proboszcz Parafiy Naruszewskiey
Osoby Stawaiące Oswiadczaią iz pisac nieumieją.
X Walenty Smardzewski Pr 
 
2082
Kamieńska Julianna<br>Zaświadczenie o braku metryki w księgach kościelnych i cywilnych.
Kamieńska Julianna
Zaświadczenie o braku metryki w księgach kościelnych i cywilnych.


Pisownia jak w oryginale.
Zaświadczam ninieyszym pismem, jako Metryka Chrztu ani Akt Cywilny Julianny Kamienskiey w Księgach tak Kościelnych jako i Cywilnych Parafij Radzymińskiey nieznayduie się.
Dan w Radzyminie dnia 20. Listopada 1826 r.
Xiądz Jakob Chmielewski
ProboszczParafij Radzyminskiey.(Podpis nieczytelny)

Osoba Stawaiąca Oswiadcza iz pisac nieumie
Xiądz Walenty Smardzewski 
 
2083
Kapitan Szymańska Marianna
Kapitan Szymańska Marianna
Podpis 
 
2084
Kapitan Władysław
Kapitan Władysław
Podpis 
 
2085
Karski Ludwik - sumariusz urodzonych w Bonisławiu
Karski Ludwik - sumariusz urodzonych w Bonisławiu
 
 
2086
Karski Piotr i Rozalia Ubysz - sumariusz zaślubionych w Bonisławiu
Karski Piotr i Rozalia Ubysz - sumariusz zaślubionych w Bonisławiu
 
 
2087
Karta zgonu Bolesława Muchowskiego<br><i><small><font color='blue'>Dokument udostępniony dzięki uprzejmości i za zgodą Pani Ewy Kałowskiej. Dziękujemy.</font></small></i>
Karta zgonu Bolesława Muchowskiego
Dokument udostępniony dzięki uprzejmości i za zgodą Pani Ewy Kałowskiej. Dziękujemy.


Bolesław Muchowski został zamęczony przez Niemców w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Stutthofie, utworzonym na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska.
Więcej informacji o niemieckim obozie w Stutthofie czytaj tutaj 
 
2088
Karwowo Trojany na starych mapach
Karwowo Trojany na starych mapach
 
 
2089
Karwowo Trojany<br>Zarządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości, obecna nazwa wsi: Krzywanice Trojany
Karwowo Trojany
Zarządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości, obecna nazwa wsi: Krzywanice Trojany

 
 
2090
Kierblewska Stanisława Zofia - podpis
Kierblewska Stanisława Zofia - podpis
 
 
2091
Kierblewski Józef - podpis
Kierblewski Józef - podpis
 
 
2092
Kin Gotlib - podpis
Kin Gotlib - podpis
 
 
2093
Kin Jadwiga Teresa - podpis
Kin Jadwiga Teresa - podpis
 
 
2094
Klapsydra z informacją o Mszy św. za spokój duszy prof. Marcelego Mottego
Klapsydra z informacją o Mszy św. za spokój duszy prof. Marcelego Mottego
Poznań - Cmentarz Zasłużonych Wielopolan 
 
2095
Klonia Badendorf na starych mapach
Klonia Badendorf na starych mapach
 
 
2096
Kobierzycki Franciszek - adnotacja o zgonie
Kobierzycki Franciszek - adnotacja o zgonie
Urodzony zmarł d. 19.12.1962 r.
Nr. aktu zgonu 30/1962
Kier. USC. Tyburska Stanisława 
 
2097
Kolonia Praga (Praga)na starych mapach
Kolonia Praga (Praga)na starych mapach

W przewodniku Zygmunta Glogera „Dolinami Rzek\" czytmy:
"...Powyżej Czerwińska odfotografowaliśmy typową kolonię mazurską, nazwaną Praga. Właściciel był człowiekiem zgnębionym z powodu strasznych strat, jakie wyrządza mu Wisła przez ciągłe podmywanie jego pól. W ciągu na przykład wiosny roku bieżącego, na całej długości jego kolonii, Wisła podmyła i zabrała mu pas najlepszej ziemi na sążnie szeroki. W przeciągu zaś lat dziesięciu, ubyło mu morgów 13, tak że opłaca obecnie podatki z przestrzeni 36 morgów, a posiada już tylko 23. Jeżeli zaś to niszczenie lądu przez Wisłę pójdzie dalej w tym samym stosunku (co nastąpić musi z powodu braku regulacji koryta rzeki), to za lat kilka strasznej zagładzie ulegnie dom i ogród nieszczęśliwego kolonisty."  
 
2098
Kondradzki / Kondracki Wincent - podpis (1826 r.)
Kondradzki / Kondracki Wincent - podpis (1826 r.)
 
 
2099
Konradowo na mapach (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie)
Konradowo na mapach (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie)

W XIX w. Malużyn liczył 524 mieszkańców, w tym 14 narodowości żydowskiej i kilku niemieckiej. Budynków dworskich było 17, z tego pięć murowanych, a chat włościańskich osiem. W miejscowości znajdował się drewniany dwór z ogrodem owocowym i parkiem nad rzeką (fragmenty parku zachowały się do dziś). Do dworu należał młyn i tartak. Dwór został wybudowany w 1. poł. XIX w. przez Mdzewskiego lub Junoszy Łempickich i przebudowany w 2. poł. XIX w. Całe dobra ziemskie Malużyn obejmowały wtedy: Budy, Zawiłkę (obecnie część Woli Młockiej), Janowo, Suchowierzbkę Malużyńską, Konradowo (nazwa tej części Malużyna pochodzi od imienia syna Adolfa Łempickiego, Konrada) i Sadek. Konradowo znajduje się w miejscu dawnej smolarni. Pod koniec XIX w. w Konradowie mieszkały dwie znane w okolicy szeptuchy: matka z córką.
Obecnie ta część Malużyna jest zamieszkała sezonowo przez mieszkańców miast, głównie Warszawy i Ciechanowa, którzy pobudowali tu domki letniskowe.
Źródło: Tradycja Mazowsza - powiat ciechanowski 
 
2100
Korotko z domu Kowalska Zofia - nekrolog
Korotko z domu Kowalska Zofia - nekrolog

Źródło: https://www.newspapers.com/image/?clipping_id=37539455&fcfToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVlLXZpZXctaWQiOjk5NTE3NjM4LCJpYXQiOjE2MTYyNDc3ODksImV4cCI6MTYxNjMzNDE4OX0.tM_x-ye9wvC32pEfim_iJZ-mViETn2HcAFA4-XeBhYo 
 

    «Przegl. «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 47» Dalej»