Dokumenty


Wyniki 1,151 do 1,200 z 1,309     » Tylko miniatury    » Pokaz slajdów

    «Przegl. «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 Dalej»

   Miniatura   Opis   Link do 
1151
Baboszewo - Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Baboszewo - Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Parafia powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII w., bowiem już w 1254 r. wymieniona była kaplica istniejąca w Baboszewie. Nie wiemy, jak wyglądała owa kaplica, być może była to niewielka budowla romańska, która jako pierwsza świątynia służyła wiernym. Drugi kościół drewniany został zbudowany w latach 1575-1586 przez dziedzica Mikołaja Brzeskiego. Kościół był konsekrowany pod wezwaniem św. Urbana i Marii Magdaleny. Do kościoła przylegały dwie kaplice, jedna drewniana, druga murowana. W 1642 r. Stanisław Wojciech Brzeski, kanonik płocki, ufundował. w kościele altarię MB Częstochowskiej. Kościół spłonął w 1702 r. Trzeci kościół, także drewniany, przy którym była murowana kaplica, wybudował ks. Walenty Wyszkowski. W 1765 r. pożar strawił go całkowicie. Czwartą światynię budowała parafia w latach 1765-1767, przy znacznej pomocy kolatorów i staraniem ks. Józefa Rykaczewskiego. Konsekrował ją w 1774 r. bp Jan Dembowski. Remontowana była w 1859 i 1904 r., a w 1908 r. spłonęła.
Obecny, murowany, neogotycki kościół, wybudowano w latach 1909-1914 staraniem ks. Stanisława Sulińskiego, według projektu Stefana Szyllera. W1928 r. konsekrował go bp Antoni Julian Nowowiejski. W 1925 r. sprowadzono do kościoła obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i umieszczono w głównym ołtarzu. W latach 1955-1956 wykonano polichromię wnętrza kościoła i sprawiono boczne ołtarze. Prace renowacyjne w kościele przeprowadzi. także ks. Jan Chmieliński.
Źródło: http://www.diecezjaplocka.pl 
 
1152
Berdowszczyzna na starych mapach
Berdowszczyzna na starych mapach
 
 
1153
Bitkowice na starych mapach
Bitkowice na starych mapach
 
 
1154
Borowik Karol<br>Indeks represjonowanych
Borowik Karol
Indeks represjonowanych

Źródło: http://www.indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html 
 
1155
Budy Adamowe
Budy Adamowe

Teren wsi pierwotnie pokrywał las, który na początku XIX wieku zaczęto trzebić, powstało wtedy kilka chat drwali zajmujących się wycinką i wypalaniem węgla drzewnego. Takie "leśne" domy powszechnie w Polsce nazywano wtedy "budami". Jeden z osadników miał zapewne na imię Adam i stąd właśnie na mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku można odnaleźć miejscowość oznaczoną jako Adamowe Budy. Z czasem przyjęła się współczesna nazwa.
Miejscowość należała do gminy Ratowo i jest wymieniona w spisie wsi należących do tej gminy z 1888 roku. Bardziej szczegółowe dane pochodzą z 1900 roku, w tym czasie było tu 7 domów i 96 mieszkańców, obszar wsi wynosił 367 mórg.
W 1921 roku przeprowadzono pierwszy spis powszechny, według niego było tu 14 domów i 100 mieszkańców, wszyscy byli Polakami i katolikami.
Źródło: http://strzegowo.pl/cms/1090/adamowo_ 
 
1156
Carski akt łaski dla Porfirego Ważyńskiego i innych polskich zesłańców.
Carski akt łaski dla Porfirego Ważyńskiego i innych polskich zesłańców.
Źródło: Kurier Warszawski nr 113 z dnia 19 kwietnia / 1 maja 1857 roku 
 
1157
Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Niskienicze k/ Włodzimierza, wieś na Wołyniu w zachodniej części Ukrainy.
Miejsce spoczynku wojewody kijowskiego, Adama Kisiela, fundatora światyni.
Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Niskienicze k/ Włodzimierza, wieś na Wołyniu w zachodniej części Ukrainy. Miejsce spoczynku wojewody kijowskiego, Adama Kisiela, fundatora światyni.
 
 
1158
Cywiny Górne na starych mapach
Cywiny Górne na starych mapach
 
 
1159
Cywiny Litwinki na starych mapach
Cywiny Litwinki na starych mapach
 
 
1160
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska

Pismo w sprawie rewalidowacji ślubu Michała i Krystyny 
 
1161
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska<br>
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska

Pismo w sprawie rewalidowacji ślubu Michała i Krystyny

Do przełożonego Klasztoru Werkowskiego JX. Kucewicza

W skutek przedpisania JW. Biskupa z dnia 10 Czerwca za nr 966 zechce X. Przełożony ślub nieważnie zawarty między Michałem Czernisem i Krystyną Tomaszewską rewalidować. Ślub powtórnie dać należy, tylko w obce dwóch świadków, po odbytym examinie przedślubnym,- zapisać nową metrykę i przy niej dyspensę JW. Biskupa złożyć, a przy dawniejszej metryce w księdze należy zrobić adnotacyą, że ten ślub był rewalidowany.- Obu zaś za fałszywe zeznanie na examinie i tak niegodne oszukaństwo, jako też kazirodzkie pożycie przed ślubem, osadzić na rekollekcye po ślubie na miesiąc w szpitalu, lecz nie pierwiej aż czas większych robot gospodarszich przejdzie.- O dniu ślubu i odbyciu rekollekcyi raportu czekać będę.-

X. J. Szyłeyko Dziekan M. Wilna.-

N. 617
11 Czerwca 1850 r.
od Dziekana M.Wilna 
 
1162
Darowizna na rzecz Uniwersytetu wileńskiego
Darowizna na rzecz Uniwersytetu wileńskiego

ZAPIS SKARBEK WAŻYŃSKIEJMarja Skarbek Ważyńska w testamencie, sporządzonym w Warszawie dn. 17 lutego 1920 r. i zatwierdzonym 21.III. - 8.IV. 1921 r. przez Sąd Okręgowy wileński, zapisała wydziałowi teologicznemu roczną rentę w kwocie 15.000 marek (1) i dwa majątki, Buciowszczyznę i Korzyść, posiadające 159 dziesięcin lasu, uprawnej ziemi 41 dz., gruntu pod lasem 194 dz., łąk 13 dz., razem około 400 dziesięcin, ogólnej wartości 101.194 rubli (2). Spadkobiercy jednak zamierzali obalić testament. Obdarzone przez testatorkę instytucje poszły na kompromisowy układ (3), który dał zapisobiorcom 14% zapisów. Z masy spadkowej wydziałowi teologicznemy przypadła 61 hektarowa działka przy folwarku Bobry, zawierająca 22 hektary bagna, nieco łąk i pastwisk trochę starszego lasu i las młody (4). Ponieważ parcela nie dawała żadnego dochodu, opieka zaś nad lasem wymagała stałych wydatków, wydział sprzedał las i z uzyskanej pieniężnej kwoty utworzył stypendjum imienia Marji Skarbek Ważyńskiej (5).

(1) W przerachowaniu (rozp. 14. V. 1924, Dz. U. Rz. P., Nr. 24, poz. 441) 697 zł.

(2) Odnośny ustęp testamentu: "VI, będą wypłacać po wieczne czasy następującym instytucjom społecznym i filantropijnym co rok z dołu: 1) teologicznemu wydziałowi Uniwersytetu wileńskiego po 15.000 marek...Niezależnie od tego z wyszczególnionych wyżej majatków moich zapisuję... 3) majątki Buciowszczyznę i Korzyść z należącemi do nich lasami na wydział teologiczny Uniwersytetu wileńskiego" (Arch. wydz. teolog.) Według dokonanego przez pp. Świętorzeckiego i Moraczewskiego szacunku wartości zapisu wyrażała się w 101.194 rb. (Arch. wydz. teolog., pismo Zygmunta Jundziłła z dn. 20. VII. 1923).

(3) Skarbek Ważyńska zrobiła również zapisy na Macierz Szkolną, na Dom Serca Jezusowego, Seminarjum Duchowne, na inwalidów, ochronkę św. Kazimierza

(4) Szacunek działki 14.970 rb. (Arch. wydz. teolog., pismo Z. Jundziłła z dn. 20. VII. 1923).

(5) Sprzedaż lasu dała 5.311 dol. Netto.
 

 
1163
Dekret
Dekret
Dekret z dnia 12 stycznia 1922 roku informujący o wywłaszczeniu gruntów będących własnością Jana Skarbka Tłuchowskiego. 
 
1164
Dłużniewski Ludwik - tablica
Dłużniewski Ludwik - tablica
Tablica pamiątkowa w kościele w Czerwińsku 
 
1165
Folwark Janikowo na starych mapach
Folwark Janikowo na starych mapach
 
 
1166
Folwark Sielec na starych mapach
Folwark Sielec na starych mapach
 
 
1167
Folwark Wilkowiec na starych mapach
Folwark Wilkowiec na starych mapach
 
 
1168
Garwolewo Bryńdy (Bryndy) na starych mapach
Garwolewo Bryńdy (Bryndy) na starych mapach
 
 
1169
Gazeta Kołomyjska wydarzenia<p> Z kroniki teatralnej
Gazeta Kołomyjska wydarzenia

Z kroniki teatralnej
Miła krytka występu Haliny Krawczukównej 

 
1170
Gazeta Lwowska z dnia 21 kwietnia 1903 r
Gazeta Lwowska z dnia 21 kwietnia 1903 r
Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Maryi Skarbek Ważyńskiej z d. Rastoix i jej córce Maryi 
 
1171
Gazeta Lwowska z dnia 22 lipca 1903 r.<br>Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Maryi Skarbek Ważyńskiej z d. Rastoix i jej córce Maryi
Gazeta Lwowska z dnia 22 lipca 1903 r.
Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Maryi Skarbek Ważyńskiej z d. Rastoix i jej córce Maryi

 
 
1172
Gazeta Lwowska z dnia 26 sierpnia 1903 r.
Gazeta Lwowska z dnia 26 sierpnia 1903 r.
Ostrzeżenie o cofnięciu przez Maryę Skarbek Ważyńską z d. Rastoix i jej córkę, Maryę Kazimierę, pełnomocnictwa udzielonego Adolfowi Kunertowi. 
 
1173
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
1174
Gnatowska Maksyma - podpis
Gnatowska Maksyma - podpis
 
 
1175
Goszczyno Kotasy (Katasy) na starych mapach (1850 rok)
Goszczyno Kotasy (Katasy) na starych mapach (1850 rok)
 
 
1176
Gubernia lubelska
Gubernia lubelska
Gubernia lubelska (ros.Люблинская губерния)- jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, a następnie (po upadku powstania styczniowego i faktycznej likwidacji Królestwa Polskiego oraz włączeniu jego ziem do Cesarstwa Rosyjskiego. Generał- gubernatorstwa Warszawskiego...ciąg dalszy tutaj 
 
1177
Gutowo Starzyno / Stradzyno w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich<br><br><small><a href='http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/917'><font color='blue'>Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego</font></a></small>
Gutowo Starzyno / Stradzyno w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 
 
1178
Informacja
Informacja
Informacja w prasie o uniewinnieniu Jana Skarbka Tłuchowskiego z oskarżeń o fałszowanie weksli. 
 
1179
Informacja o śmierci Edwarda Skarbka Ważyńskiego<br><small>źródło: 'Kurjer Warszawski' 1866 r.</small>
Informacja o śmierci Edwarda Skarbka Ważyńskiego
źródło: "Kurjer Warszawski" 1866 r.

 
 
1180
Informacja w prasie o zgonie Stanisława Strawińskiego
Informacja w prasie o zgonie Stanisława Strawińskiego

Z listu otrzymanego z Wilna, dowiadujemy się że 7 Lipca w Druzgiennikach z powszechnym żalem Krewnych, Przyiacioł i Znaiomych, zszedł z tego światu po kilkudniowej chorobie ś.p. Stanisław Strawiński Kapiran Gwardji Wojsk Rossyjs:, Kawaler Orderów. Nielitościwa śmierć wydarła go z łona najprzywiązańszej Rodziny; nie upłynął ieszcze rok, kiedy ś.p. Strawiński bawiąc w Warszawie z Matką swoią JW. z Xiążąt< Światopełk Czetwertyńskich Strawińską, sprawował w Kościele OO. Kapucynów żałobne Nabożeństwo za duszę ś.p. Małżonki swojej Anny z Ważyńskich, Córki powszechnie poważanego i kochanego Marcina Ważyńskiego Marszałka Powietu Oszmiańsk:; któżby z nas wówczas obrzędowi temu tak wspaniałemu obecnych mógł pomyśleć, że ów Młodzieniec w kwiecie wieku i siły zdrowia, za rok powołany do tegoż przybytku zostanie. 
 
1181
Jęczewo Jeziorne (Jączewo Jeziorki) na starych mapach. Nieistniejąca już wieś w pow. płockim, woj. mazowieckiem, Polska
Jęczewo Jeziorne (Jączewo Jeziorki) na starych mapach. Nieistniejąca już wieś w pow. płockim, woj. mazowieckiem, Polska
 
 
1182
Józef Skarbek Ważyński i Swadkowska<br>Jaką rzeczy koleją małżeństwo to doszło do skutku, czytamy w 'Pamiętnikach' Matuszewicza Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego 1714-1767 r.
Józef Skarbek Ważyński i Swadkowska
Jaką rzeczy koleją małżeństwo to doszło do skutku, czytamy w "Pamiętnikach" Matuszewicza Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego 1714-1767 r.


"Była w Wilnie Dąbrowska z domu Bułharynówna, która w pierwszem małżeństwie była za Swadkowskim i z nim miała dwie córki: starszej już był rok trzynasty, i jak Swadkowski, stryj tej panny, wygrał z Szemetem sprawę, tak na tę pannę najmniej posagu przychodziło na półtora kroć sto tysięcy złotych. Panienka przytem nie szpetna; wielu zatem, po wygranej sprawie, zaczęła mieć konkurentów. Ja sekretnie starałem się,aby ta panienka poszła za Judyckiego, deputata trockiego, i gdy juz Judycki i od matki i od córki otrzymał deklarację, szło tylko o to, aby wyjechawszy z Wilna i w województwo mścisławskie zajechawszy, ślub wziął Judycki. Ale domyślił sie marszałek trybunalski i biskup wileński, który najprzód wydał inhibicje, aby się nikt nie ważył dawać ślubu Judyckiemu ze Swadkowską a potem zaprosiwszy Brzostowski, pisarz litewski, do siebie Dąbrowską i córkę jej Swadkowską na obiad, na którym obiedzie i biskup wileński znajdował sie, tak i łagodnie i mocno nastąpili na Dąbrowską i na córkę jej, Swadkowską, że musiały dać deklarację Ważyńskiemu, koniuszemu oszmianskiemu, którą deklaracje skoro otrzymano, zaraz biskup wileński ogłosił, że daje indult i zaraz go podpisany dał. A tak w tymże czasie Swadkowskiej z Ważyńskim ślub dano". "Pamiętniki" wyd. 1876. III. 200.  
 
1183
Karski Ludwik - sumariusz urodzonych w Bonisławiu
Karski Ludwik - sumariusz urodzonych w Bonisławiu
 
 
1184
Karski Piotr i Rozalia Ubysz - sumariusz zaślubionych w Bonisławiu
Karski Piotr i Rozalia Ubysz - sumariusz zaślubionych w Bonisławiu
 
 
1185
Karta zgonu Bolesława Muchowskiego<br><i><small><font color='blue'>Dokument udostępniony dzięki uprzejmości i za zgodą Pani Ewy Kałowskiej. Dziękujemy.</font></small></i>
Karta zgonu Bolesława Muchowskiego
Dokument udostępniony dzięki uprzejmości i za zgodą Pani Ewy Kałowskiej. Dziękujemy.


Bolesław Muchowski został zamęczony przez Niemców w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Stutthofie, utworzonym na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska.
Więcej informacji o niemieckim obozie w Stutthofie czytaj tutaj 
 
1186
Karwowo Trojany na starych mapach
Karwowo Trojany na starych mapach
 
 
1187
Karwowo Trojany<br>Zarządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości, obecna nazwa wsi: Krzywanice Trojany
Karwowo Trojany
Zarządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości, obecna nazwa wsi: Krzywanice Trojany

 
 
1188
Kowalewski Kajetan Piotr Celestyn i Lerouge, Heloise Sophie
Kowalewski Kajetan Piotr Celestyn i Lerouge, Heloise Sophie

New Orleans (La.) Justices of the Peace.
Indeks małżeństw, lata 1846 - 1880

 
 
1189
Kowalewski Kajetan Piotr Celestyn<br>Informacja we francuskiej gazecie „The New Orleans Bee” z dnia 29 sierpnia 1864 r. o śmierci dr Kowalewskiego.
Kowalewski Kajetan Piotr Celestyn
Informacja we francuskiej gazecie „The New Orleans Bee” z dnia 29 sierpnia 1864 r. o śmierci dr Kowalewskiego.


Dr Kowaleski, narodowości polskiej zmarł w nocy o godz. 9 w wieku 54 lat. Rodzina i przyjaciele proszą na pogrzeb, który odbędzie się dziś po południu o godz. 4. Pogrzeb odbędzie sie w Domu Pogrzebowym przy ul. Old Levee na przeciwko the Mint. 
 
1190
Krawczuk Kazimierz i Jadwiga Podskarbis
Krawczuk Kazimierz i Jadwiga Podskarbis

Adnotacja przy akcie chrztu Kazimierza Krawczuka:
Zawarł związek małżeński z Jadwigą Podskarbis w kościele św. Rafała 6maja 1923 r. 
 
1191
Kraśniewko w prasie 'Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego' z dnia 13 lutego 1819 roku (sobota)
Kraśniewko w prasie "Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" z dnia 13 lutego 1819 roku (sobota)

Obwieszczenie o licytacji i sprzedaży dóbr "Kraśniewo wraz z przyległością Kraśniewko zwaną..." 
 
1192
Krótki życiorys<br>Ważyński Marian Ambroży
Krótki życiorys
Ważyński Marian Ambroży

 
 
1193
Kruszewski Adam
Kruszewski Adam
Podpis 
 
1194
Ksiądz Kazimierz Ważyński
Ksiądz Kazimierz Ważyński
Ważyński Kazimierz (1770 -?) - kanonik płocki. Ur 4 III Kształcił się w szkołach w Płocku, gdzie również w 1890 1790 wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1793, z przeznaczeniem na wikariat do kościoła parafialnego w Sońsku. W 1796 został wikariuszem w Białej, a od 1 XI 1802 roku proboszczem w Sochocinie-Pradze w parafii blichowskiej i kanonikiem katedry płockiej. Wzmiankowany w źródłach jeszcze w roku 1829.

M.M. Grzybowski, Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX w. Płock 1997, s. 18; ADP Kon. Pł. sygn. 20
Akta dotyczące stanu diecezji płockiej 1725-1868 sygn. 457
Akta dot. towarzystw tajnych zakazanych (1821-1826)

 
 
1195
Kupise - z 'Historia sołectw'.<br>
<small><font color='maroon'>Źródło:</font><a href='http://www.malawies.pl/historia-gminy/hostoria-solectw'><font color='blue''> Historia sołectw</font></small>
Kupise - z "Historia sołectw".
Źródło:
Historia sołectw

Kupise

Kupise, nazywane niegdyś Kupisze, w średniowieczu nie były jeszcze znane jako oddzielna wieś. Prawdopodobnie powstały nieco później z części Chylina. Jeden z dokumentów z roku 1522 określał kilka pól chylińskich jako „półwłóczek Kupiszewskie”. Jeszcze źródła z 1578 roku nie wymieniały Kupis jako oddzielnej wsi. (pole Kupiszewskie). W latach 20-tych XIX wieku badający dzieje okolic historyk Wincenty Hipolit Gawarecki pisał, że „Kupisy to kolonia mała w boru królewskim podgórskim”. Składały się w tym czasie z trzech domów i należały do parafii Zakrzewo.

Jak podaje „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, w końcu XIX wieku Kupise były częścią gminy Rębowo. Dobra Kupise obejmowały około 2000 mórg, w tym ponad 400 ziemi ornej. Należał do nich folwark Podgórze Wójtostwo z karczmą i folwark Kupise z cegielnią. Oprócz gruntów folwarcznych było jeszcze około 640 mórg należących do wsi złożonej z 13 domów i liczącej ponad 150 mieszkańców. 
 
1196
Kwasiborzyno Sójki (Kwasyborzyno Sujki)na starych mapach.Nieistniejąca już wieś w pow. płońskim, woj. mazowieckim, Polska
Kwasiborzyno Sójki (Kwasyborzyno Sujki)na starych mapach.Nieistniejąca już wieś w pow. płońskim, woj. mazowieckim, Polska
 
 
1197
Leśniczówka na mapie topograficznej Królestwa Polskiego z 1839 roku<br>Miejsce urodzenia Ryszarda Bojkowskiego
Leśniczówka na mapie topograficznej Królestwa Polskiego z 1839 roku
Miejsce urodzenia Ryszarda Bojkowskiego

 
 
1198
List Benedykta Skarbek Ważyńskiego do Franciszka Nagurskiego z dnia 8 Marca 1729 r.
List Benedykta Skarbek Ważyńskiego do Franciszka Nagurskiego z dnia 8 Marca 1729 r.

List złożony w kopertę, zalakowany, z odciśniętą pieczęcią rodową.
Na przodzie koperty – adresat, na odwrocie, dopisane drugą ręką, informacje pomocne w dostarczeniu listu adresatowi.
 
 
1199
List do nieznanego nam adresta
List do nieznanego nam adresta

List, w którym Antoni Skarbek Ważyński dziękuje WM Panu Dobrodziejowi za przesunięcie terminu spłaty długu. 
 
1200
List Eufrozyny Skarbek Ważyńskiej
List Eufrozyny Skarbek Ważyńskiej

Wielmożny M Ci Dobrodzieju.

Przyiołom list pisany od W W M Pana Dobrodzieja w niebytności mego męża odpieczętowałom lubo niemogę dać Responsu, Żadnego, dowoli to męża moiego, Jak powróci Z wilna moy mąż to wszelką wiadomość WW M Pan Dobr będziesz miał na swoy list pisany. Ztym krotkim słow wyrazeniu piszę się wyznając żem iest

W W M Pana
Dobrodzieja Życzliwa
zostaię sługą
Fruzyna Wazynska
(...)
Jeymości Dobrodzice Zasyłam wzaiem ukłon moy iak nayniższy.
D 23 Maj 1764.
z Tyrkszl. 

 

    «Przegl. «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 Dalej»